• Prawo autorskie: TOMASZ PIERZYCKI
  • Natychmiastowe pobranie:

Dabrowa Gornicza, 22.02.2020. Gala RWC 4. Fot. Tomasz Pierzycki / Fotokorpus.pl

Social media - watermark | FREE

Licencja: Free for Social Media
Tylko do zastosowań social media. Zakaz modyfikacji zdjęć (kadrowanie, znaki wodne, itp.) Obowiązek podpisania zdjęcia danymi autora - foto: Fotokorpus Tomasz Pierzycki

Rozdzielczość: 800 x 533 px ( 6.8cm x 4.5cm @ 300 dpi )

Dostępna ilość: Nieograniczone