• Prawo autorskie: Tomasz Pierzycki
  • Natychmiastowe pobranie:

Walki podczas gali Absolute Championship Berkut 29: Poland w Warszawie

Editorial Use

Licencja: Royalty Free Editorial Use | no watermark
Licencja Redakcyjna opisana w Regulaminie www.fotokorpus.pl Dla innych pól eksploatacji, niezbędne są zgody podmiotów zarządzających wizerunkiem osób/znaków towarowych przedstawionych na zdjęciu. Brak znaku wodnyego. Obowiązek podpisania zdjęcia @Fotokorpus | Tomasz Pierzycki

Rozdzielczość: 1280 x 800 px ( 10.8cm x 6.8cm @ 300 dpi )

Dostępna ilość: Nieograniczone

Cena: 12.00 PLN