Oferta fotograficzna:

 

 • Fotografia Prasowa

Rozwiązanie, gdy chcesz mieć pewność, że powstanie profesjonalna fotorelacja.

Materiały są wykonywane pod kątem użycia w artykule / fotorelacji, którą opublikuję na fotokorpus.pl. Zdjęcia będą też dostępne do nabycia i wykorzystania na zasadach materiałów prasowych. Dokonuję wyboru, jak i edycji wybranych zdjęć, po czym je publikuję jako materiał prasowy.

+ Zamawiający otrzymuje zdjęcia do wykorzystania w materiałach reklamujących siebie, do publikacji w swoich mediach (strona www, profile społecznościowe).

+ Do kosztów sesji doliczamy ew. koszt, jak studio, dojazdy, rekwizyty.

+ Zamawiający otrzymuje gotowy produkt (wybrane i obrobione przeze mnie zdjęcia) w rozdzielczości 1280px. Zdjęcia są opatrzone podpisem.

+ Nie przekazujesz mi praw do dysponowania Twoim wizerunkiem, jedynie prawo do publikacji (co jest istotne tylko w wypadku sesji indywidualnych). Majątkowe prawa do zdjęć pozostają u mnie, lecz prawo do dysponowania wizerunkiem dalej jest przy Tobie (jeśli firma X chce użyć zdjęcia do kampanii reklamowej, to zdjęcie musi kupić u mnie, a u Ciebie prawo do wykorzystania wizerunku)

Osobista sesja zdjęciowa

studio / plener / inne
PLN600
 • Osobista sesja zdjęciowa na zasadach, gdzie oboje korzystamy z mojej pracy i Twojego wizerunku.
 • Sceneria jak i scenariusz do omówienia, ale czas łączny projektu nie więcej jak 4h.
 • Efekt końcowy to 20-30 zdjęć.

Fotorelacja z treningu

seminarium / ważenie / trening medialny
PLN300
 • Fotorelacja prasowa z krótkiego wydarzenia, takiego jak trening, seminarium sportów walki, trening medialny, ważenie zawodników
 • Czas łączny projektu nie więcej jak 2h.
 • Efekt końcowy to 40-60 zdjęć.

Fotorelacja z wydarzenia sportowego

gala sporów walki / zawody
PLN1200
 • Fotorelacja prasowa z długiego wydarzenia, takiego jak gala sportów walki, zawody.
 • Czas łączny projektu nie więcej jak 8h.
 • Efekt końcowy to 80-100 zdjęć.
 • Fotografia na zamówienie

Zdjęcia na użytek Twojej działalności.

Zdjęcia wykonuję na podobnych zasadach jak “fotografia prasowa” powyżej,  z przeznaczeniem pod publikację i dystrybucję na fotokorpus.pl, z kilkoma bardzo istotnymi zmianami dla zamawiającego:

+ Zamawiający ma możliwość użycia komercyjnego zdjęć w materiałach reklamujących siebie, swoje produkty, do publikacji w swoich mediach (strona www, profile społecznościowe).

+ Zamawiający ma możliwość dystrybucji zdjęć na materiały prasowe dotyczące jego osoby, lub wydarzenia z nim związanego.

+ Zdjęcia nie są opatrzone podpisem (ale dalej trzeba informować o autorze, takie mamy w Polsce prawo). Zamawiający otrzymuje gotowy produkt (wybrane i obrobione przeze mnie zdjęcia) w rozdzielczości 1600px.

+ Do kosztów sesji doliczamy ew. koszt, jak studio, dojazdy, rekwizyty.

+ Prawa majątkowe do zdjęć pozostają przy autorze, ważne gdyby firma zewnętrzna chciała użyć zdjęcia komercyjnie (np.: reklama opon)

Osobista sesja zdjęciowa

studio / plener / inne
PLN900
 • Osobista sesja zdjęciowa na zasadach, gdzie oboje korzystamy z mojej pracy i Twojego wizerunku.
 • Sceneria jak i scenariusz do omówienia, ale czas łączny projektu nie więcej jak 4h.
 • Efekt końcowy to 20-30 zdjęć.

Fotorelacja z treningu

seminarium / ważenie / trening medialny
PLN600
 • Fotorelacja prasowa z krótkiego wydarzenia, takiego jak trening, seminarium sportów walki, trening medialny, ważenie zawodników
 • Czas łączny projektu nie więcej jak 2h.
 • Efekt końcowy to 40-60 zdjęć.

Fotorelacja z wydarzenia sportowego

gala sporów walki / zawody
PLN1800
 • Fotorelacja prasowa z długiego wydarzenia, takiego jak gala sportów walki, zawody.
 • Czas łączny projektu nie więcej jak 8h.
 • Efekt końcowy to 80-100 zdjęć.
 • Fotografia na wyłączność

Te zdjęcia staną się Twoją własnością.

Zdjęcia wykonuję na wyłączność dla zamawiającego, z wyjątkiem możliwości ich prezentacji na mojej stronie www i profilach społecznościowych.

+ Zamawiający otrzymuje majątkowe prawa autorskie do zdjęć, co oznacza, że może nimi dowolnie dysponować, z zachowaniem praw osób trzecich (modeli, itp.)

+ Zamawiający otrzymuje gotowy produkt (wybrane i obrobione przeze mnie zdjęcia) w pełnej rozdzielczości. Zdjęcia nie są opatrzone podpisem (ale dalej trzeba informować o autorze, takie mamy w Polsce prawo)

+ Do kosztów sesji doliczamy ew. koszt, jak studio, dojazdy, rekwizyty.

+ Przy mnie pozostają prawa autorskie (niezbywalne, obowiązek informowania o autorze), jak i prawo do publikacji.

Sesja produktowa

PLN1800
 • Produktowa sesja zdjęciowa na zasadach, gdzie oboje korzystamy z mojej pracy i wizerunku modeli.
 • Szczegółowe warunki dotyczące dysponowania produktami po sesji, użyciem modeli, wizażysty i innych kosztów – do ustalenia indywidualnie. Sceneria jak i scenariusz do omówienia, ale czas łączny projektu nie więcej jak 4h.
 • Efekt końcowy to 40-60 zdjęć.

Osobista sesja zdjęciowa

studio / plener / inne
PLN1800
 • Osobista sesja zdjęciowa na zasadach, gdzie oboje korzystamy z mojej pracy i Twojego wizerunku.
 • Sceneria jak i scenariusz do omówienia, ale czas łączny projektu nie więcej jak 4h.
 • Efekt końcowy to 20-30 zdjęć.

Fotorelacja z treningu

seminarium / ważenie / trening medialny
PLN1200
 • Fotorelacja prasowa z krótkiego wydarzenia, takiego jak trening, seminarium sportów walki, trening medialny, ważenie zawodników
 • Czas łączny projektu nie więcej jak 2h.
 • Efekt końcowy to 40-60 zdjęć.